http://nbttv.prd.go.th/songkhla

ธกส.สงขลา เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวเปลือกแปรรูป PDF พิมพ์ อีเมล

 

ธกส.จังหวัดสงขลา เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวเปลือกแปรรูปเป็นข้าวสาร ภายใต้แบรนด์สินค้าตรานางเงือกแก่เกษตรกรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระโนด จังหวัดสงขลานายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการเชื่อมโยงผลผลิตข้าวเปลือกและแปรรูปเป็นข่าวสารของสถาบันเกษตรกรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ภายใต้แบรนด์สินค้าตรานางเงือกธกส. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สงขลา จำกัด (สกต.) และโรงสีกิจธนวัฒน์ อ.ระโนด ร่วมกันจัดโครงการนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและช่วยเกษตรกรให้สามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่เป็นธรรม โดย สกต.สงขลา จะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรในพื้นที่ อ.ระโนด กระแสสินธุ์ และ อ.สทิงพระ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอู่ข้าวที่สำคัญของภาคใต้ที่เลี้ยงดูประชากรใน 8 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในวันนี้โครงการดังกล่าว ตั้งเป้าหมายเกษตรกรนำร่องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในระยะแรก 200 ราย เพื่อพยุงราคาข้าวในช่วงต้นฤดูกาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ให้สกต.ที่เป็นแม่ข่าย ซื้อข้าวเปลือก จากเกษตรกร จำนวน 2,000 ตัน ส่งให้โรงสีกิจธนวัฒน์แปรรูปเป็นข้าวสาร 1,200 ตัน บรรจุถุงๆ ละ 48 กิโลกรัม แปรรูปเป็นข้าวสารและบรรจุภัณฑ์ โดยใช้แบรนด์ข้าวสาร ตรานางเงือกจำหน่ายผ่านศูนย์กระจายข้าวสารในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 8 จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และในอนาคตตั้งเป้าหมายขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และที่สำคัญเพื่อให้คนใต้ได้กินข้าวใต้ (ข้าวสงขลา 100 % ตรานางเงือก)

และการลงนามความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดข้าวสาร  ตรานางเงือกระหว่าง สกต.สงขลา จำกัด กับ เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีการปล่อยขบวนคาราวานรถข้าวสาร  ตรานางเงือก ล็อตแรก จำนวน 7.5 ตัน เพื่อส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดสงขลาชายแดนใต้