http://nbttv.prd.go.th/songkhla

พัทลุง ผลหมากราคาแพงผู้ปลูกรายได้ดี PDF พิมพ์ อีเมล

 

ผลหมากสร้างรายได้พ่อค้าแม่ค้ารับซื้อถึงสวน เกษตรกรบางรายนำผลหมากผ่าซีกปอกเปลือกตากแห้งส่งขายโรงงานในราคากิโลกรัมละ 55 บาท  ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า ต้นหมากเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่ในอดีตชาวบ้านนิยมปลูกตามแนวรั้วบ้าน หรือตามแนวดินเพื่อให้รู้อาเขตบริเวณบ้านเรือนของตัวเอง พร้อมกั้นนั้นผู้สูงอายุจำนวนมากต่างนำผลหมากสุกมารับประทานผสมกับใบพลูและปูน ต่อมาชาวบ้านนิยมปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเนื่องจากผลหมากขายได้ราคาดี                        โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองเฉลิม ตำบลชะงัด และตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้นิยมทำสวนปลูกต้นหมากกว่า 200 ราย ได้ผลผลิตผลหมากไม่ต่ำกว่าปีละ 600 ตัน ซึ่งผลหมากจะออกลูกทั้งปี แต่จะออกมาที่สุดในเดือนมีนาคม เดือนเมษายน ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะสามารถขายผลหมากสดได้ในราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ 37 - 40 บาท โดยมีพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อถึงสวน แต่เกษตรกรบางรายที่ปลูกต้นหมากเป็นจำนวนมาก และได้ผลผลิตจำนวนมากนั้น จะนำผลหมากสุกมาผ่าซีกปอกเปลือกตากแห้ง ประมาณ 8-10 วัน เพื่อลดความชื้น ก่อนส่งโรงงานในพื้นที่จังหวัดระนอง และกรุงเทพมหานคร โดยจะได้ราคาเพิ่มสูงขึ้นกิโลกรัมละ 50-55 บาท                       นางเจ๊ะปะ สินโสม  อายุ  43 ปี เกษตรกรปลูกหมาก พื้นที่ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา กล่าวว่า พื้นที่อำเภอกงหราถือว่าเป็นแหล่งปลูกต้นหมากมากที่สุดในภาคใต้ โดยในปีนี้มีผลหมากสุกออกสู่ตลาดจำนวนมาก เกษตรกรที่ขายผลหมากสดจะได้ในราคากิโลกรัมละ 37-40 บาท แต่หากนำมาตากแห้งแล้วจะได้ในราคากิโลกรัมละ 50-55 บาท ซึ่งสร้างรายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกต้นหมากได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ดีกว่าปีที่ผ่านมา                          สำหรับผลหมากนั้นทางโรงงานที่รับซื้อจะนำแปรรูปผสมกับปูนและใบพลู เป็นหมากผงส่งขายประเทศอินเดียและบังคลาเทศ และบางโรงงานนำเป็นส่วนผสมของสีย้อมผ้า